Poradnia Towarzystwa Rozwoju Rodziny poszukuje absolwentów psychologii w stopniu magistra do odbycia płatnego stażu w naszej poradni. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia usług medycznych w zakresie psychologii i psychiatrii dla osób dorosłych.

Gwarantujemy umową o pracę po odbyciu stażu równą z okresem stażu. Więcej informacji pod numerem 77/4544845 lub 501 965 024, osobą kontaktową jest p. Beata Kubica

Warunek, osoba ubiegająca się o staż musi być osobą poszukującą zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu.

Zgłoszenia należy kierować na adres: trropole@gmail.com.

Czekamy do 31 październiaka